Polityka prywatności serwisu www.kurs-rysunku.com.pl i profili social media marki Szkoła Rysunku Sketch prowadzonej przez Studio Sketch Paweł Kostrzewa, z siedzibą ul. Okrzei 41/27, 25-526 Kielce, NIP: 7712827900

1. Informacje ogólne Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w formularzach w serwisie www.kurs-rysunku.com.pl i na profilach social media marki Szkoła Rysunku Sketch.

2. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi – ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.

3. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.

4. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób: a) poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje b) poprzez gromadzenie plików “cookies”

5. Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika.

6. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza np. w celu dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego lub zapisu na zajęcia.

7. Dane osobowe nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.

8. Korzystamy z różnych zewnętrznych dostawców usług, którzy przeprowadzają w naszym imieniu różne działania biznesowe. W takim przypadku możemy przekazywać im Państwa dane osobowe. Przekazujemy naszym dostawcom usług wyłącznie te dane osobowe, które są im potrzebne do realizacji zamówionych przez nas usług i zobowiązujemy ich umownie do zapewnienia odpowiedniej ochrony tych danych osobowych i niewykorzystywania ich w żadnym innym celu.

9. Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Osoba ta ma również praw do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie.

10. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.

11. W razie wątpliwości co do któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy do dyspozycji – nasze dane znaleźć można w zakładce – KONTAKT.